ΚΑΡΠΟΣ & ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ
Η διάγνωση βασίζεται σε ενδελεχή κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο, και ενίοτε σε χρήση επιπρόσθετων απεικονιστικών μεθόδων (MRI, CΤ, Σπινθηρογράφημα κ.λπ.).

Συντηρητική αντιμετώπιση

· Διάγνωση παθολογίας Καρπού-Τενόντων με Υπερήχους
· Αντιμετώπιση επώδυνων συνδρόμων: Ενδοαρθρική έγχυση φαρμακευτικών ουσιών,
  ενδοφλέβια διαλύματα, Neural therapy

Χειρουργικές Επεμβάσεις

· Αρθροσκοπικές και Ενδοσκοπικές επεμβάσεις Καρπού
  (Υμενεκτομή, αφαίρεση ξένων σωμάτων, ρήξη τρίγωνου χόνδρου [TFCC], σύνδρομο
  Καρπιαίου Σωλήνα)
· Σύνδρομα παγίδευσης νεύρων (π.χ. σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα [CTS])
· Σύνδρομο De Quervain, Εκτεινασσόμενος Δάκτυλος
· Σύνδρομο Dupuytren
· Oστεοσύνθεση Καταγμάτων, αντιμετώπιση επιπλεγμένων περιστατικών
  (π.χ. Ψευδάρθρωση Σκαφοειδούς, διορθωτικές οστεοτομίες αντιβραχίου)
· Χωροκατακτητικές βλάβες Καρπού- Δακτύλων (π.χ. Γάγγλιο, Εγχόνδρωμα)
· Χειρουργική Αντιμετώπιση Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας
· Συρραφή Τενόντων, Τενοντομεταθέσεις
· Μικροχειρουργικές επεμβάσεις (π.χ. Συρραφή δακτυλικών Νεύρων)
· Αρθροπλαστική - Αρθρόδεση Καρπού, Αντιμετώπιση αρθρίτιδας βασικής άρθρωσης
  Αντίχειρα (Hammock plastic - Αρθροπλαστική)