Δρ. Σπυρίδων Κότσαρης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Χειρουργική Ώμου & Αθλητικών Κακώσεων
τ. Επιμελητής Salem - Spital Βέρνης
D
u
d
i
W
E
B
!
ΠΡΟΣΟΧΗ!  

Λόγω έργων, η οδός Αγίου Ιωάννου έχει μετατραπεί προσωρινά σε Κάθοδο.

Άνοδος από Μεσογείων από την οδό Αιγαίου Πελάγους
EL | DE | EN